PODCZERWIEŃ – CZYM JEST?

Podczerwień to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które znajduje się poza zakresem widzialnym dla ludzkiego oka. Jest to energia cieplna emitowana w postaci fal elektromagnetycznych o długościach fal krótszych niż światło widzialne. Ogrzewanie na podczerwień wykorzystuje właśnie te fale, aby efektywnie podgrzać powierzchnie i obiekty.